فراتر از دیپلم

اینجا سخن از مردی است که نتوانست بین دلستر و ترانه مورد علاقه اش یکی را انتخاب کند.
مردی خسته
مردی که اسهال داشت و دارد

۴ مطلب در آبان ۱۳۹۶ ثبت شده است

به من که رسید رودخونه ها خشکید، جنگلها سوخت، ابرها نبارید
به هرکس دل دادم، قبل از من دل داده بود
دیدم و نداشتم، خواستم و نتونستم، رفتم و نرسیدم
آرزوهایی که تا آخرش به دلم میمونه
آهنگهای سوزناک
فیسبوک از سر بی کسی
درد و دل با هرکسی
موندم سر بیراهی
ناله میکنم و ناله های رفیقمو لایک میکنم
بگمونم نسلمون از معدود نسلهایی باشه که خیلی از جوونهاش مثل من نخواهند گفت : جوونی کجایی که یادت بخیر
  • محمود دوم
ممکنه احساس آدم خیلی زود عوض شه
  • محمود دوم
نمیتونم بهت فکر نکنم
امروز ...
فردا ...
همیشه.
  • محمود دوم
یکی از بزرگترین موانع شناخت نفس و در نتیجه زندگی بهتری داشتن، علاقه زیادمون به دروغ گفتن به خودمونه.
دلیل دروغ گفتنها هم مشخص و قابل درکه : پرهیز از درد، کنار گذاشتن افکاری که اگه باهاشون دست به یقه بشیم ممکنه کنج امن ذهنمون تبدیل به یه خرابه بی سر و سامون بشه.
کارهایی رو پیدا میکنیم که میتونن بشدت افکارمون رو از کش مکش های درونی دور کنن.
غمی که نتونستیم باهاش کنار بیایم رو با پرمشغلگی فراموش میکنیم، از کوچکترین غم و ناراحتی ای پرهیز میکنیم ...
  • محمود دوم